Stanislas Wawrinka Photos

(13 397 photos)
08 oct. 2014
Editorial 
#456888664
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456888662
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456888656
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456888646
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456888650
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456888640
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456888636
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456888628
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456888618
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456831284
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456831290
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456831200
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456831190
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456831180
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456831292
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456831206
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456831208
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456831210
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456827692
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : Kevin Lee
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
08 oct. 2014
Editorial 
#456834126
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 4
De : ChinaFotoPress
ChinaFotoPress
Personnes : Stan Wawrinka
05 oct. 2014
Editorial 
#456669484
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 1
De : Kevin Lee
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
05 oct. 2014
Editorial 
#456669468
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 1
De : Kevin Lee
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
05 oct. 2014
Editorial 
#456669476
2014 Shanghai Rolex Masters 1000 - Day 1
De : Kevin Lee
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
04 oct. 2014
Editorial 
#456616648
2014 Shanghai Masters Official Draw
De : Kevin Lee
Getty Images Sport
Personnes : Zhang Ze; Stan Wawrinka
04 oct. 2014
Editorial 
#456616632
2014 Shanghai Masters Official Draw
De : Kevin Lee
Getty Images Sport
Personnes : Zhang Ze; Stan Wawrinka
04 oct. 2014
Editorial 
#456616638
2014 Shanghai Masters Official Draw
De : Kevin Lee
Getty Images Sport
Personnes : Zhang Ze; Stan Wawrinka
04 oct. 2014
Editorial 
#456616536
2014 Shanghai Masters Official Draw
De : Kevin Lee
Getty Images Sport
Personnes : Mark Darby; Stan Wawrinka
04 oct. 2014
Editorial 
#456616518
2014 Shanghai Masters Official Draw
De : Kevin Lee
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka; Mark Darby
30 sept. 2014
Editorial 
#456365712
Rakuten Open 2014 - Day Two
De : Koji Watanabe
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
30 sept. 2014
Editorial 
#456365694
Rakuten Open 2014 - Day Two
De : Koji Watanabe
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
30 sept. 2014
Editorial 
#456365686
Rakuten Open 2014 - Day Two
De : Koji Watanabe
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
30 sept. 2014
Editorial 
#456365674
Rakuten Open 2014 - Day Two
De : Koji Watanabe
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
30 sept. 2014
Editorial 
#456365590
Rakuten Open 2014 - Day Two
De : Atsushi Tomura
Getty Images Sport
Personnes : Tatsuma Ito; Stan Wawrinka
30 sept. 2014
Editorial 
#456365172
Rakuten Open 2014 - Day Two
De : Atsushi Tomura
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454567962
2014 US Open - Day 10
De : Julian Finney
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454567950
2014 US Open - Day 10
De : Julian Finney
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454567496
2014 US Open - Day 10
De : Julian Finney
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454567138
2014 US Open - Day 10
De : Julian Finney
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454567130
2014 US Open - Day 10
De : Julian Finney
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454564028
2014 US Open - Day 10
De : Streeter Lecka
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454564022
2014 US Open - Day 10
De : Matthew Stockman
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454564016
2014 US Open - Day 10
De : Streeter Lecka
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454564014
2014 US Open - Day 10
De : Al Bello
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454563928
2014 US Open - Day 10
De : Matthew Stockman
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454563910
2014 US Open - Day 10
De : Matthew Stockman
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454563884
2014 US Open - Day 10
De : Elsa
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454563646
2014 US Open - Day 10
De : Chris Trotman
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454563210
2014 US Open - Day 10
De : Chris Trotman
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454563130
2014 US Open - Day 10
De : Chris Trotman
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454563122
2014 US Open - Day 10
De : Chris Trotman
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454563112
2014 US Open - Day 10
De : Chris Trotman
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454562768
2014 US Open - Day 10
De : Alex Goodlett
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454562728
2014 US Open - Day 10
De : Alex Goodlett
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454562624
2014 US Open - Day 10
De : Streeter Lecka
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454562616
2014 US Open - Day 10
De : Streeter Lecka
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454562610
2014 US Open - Day 10
De : Streeter Lecka
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454562580
2014 US Open - Day 10
De : Al Bello
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454562570
2014 US Open - Day 10
De : Streeter Lecka
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454562588
2014 US Open - Day 10
De : Elsa
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
03 sept. 2014
Editorial 
#454562568
2014 US Open - Day 10
De : Streeter Lecka
Getty Images Sport
Personnes : Stan Wawrinka
page suivante

Stanislas Wawrinka Photos

Page de 224