Guangzhou Photos

(38 014 photos)
20 sept. 2014
Editorial 
#455768814
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455768796
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455768574
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chia-Jung Chuang; Chen Liang
20 sept. 2014
Editorial 
#455768230
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Magda Linette
20 sept. 2014
Editorial 
#455768234
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Magda Linette
20 sept. 2014
Editorial 
#455768208
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Magda Linette
20 sept. 2014
Editorial 
#455768222
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Magda Linette
20 sept. 2014
Editorial 
#455768196
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chia-Jung Chuang
20 sept. 2014
Editorial 
#455768190
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Magda Linette
20 sept. 2014
Editorial 
#455768192
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chia-Jung Chuang
20 sept. 2014
Editorial 
#455767956
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Magda Linette
20 sept. 2014
Editorial 
#455767978
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Magda Linette
20 sept. 2014
Editorial 
#455767980
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Alize Cornet; Magda Linette
20 sept. 2014
Editorial 
#455767968
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Alize Cornet; Magda Linette
20 sept. 2014
Editorial 
#455767964
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Alize Cornet
20 sept. 2014
Editorial 
#455767946
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Magda Linette
20 sept. 2014
Editorial 
#455767884
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Alize Cornet
20 sept. 2014
Editorial 
#455766888
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chia-Jung Chuang
20 sept. 2014
Editorial 
#455766908
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chen Liang
20 sept. 2014
Editorial 
#455766906
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chia-Jung Chuang
20 sept. 2014
Editorial 
#455766892
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chia-Jung Chuang
20 sept. 2014
Editorial 
#455766884
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chia-Jung Chuang
20 sept. 2014
Editorial 
#455766880
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chia-Jung Chuang
20 sept. 2014
Editorial 
#455766876
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chia-Jung Chuang£¬ Chen Liang
20 sept. 2014
Editorial 
#455765122
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chen Liang£¬Chia-Jung Chuang
20 sept. 2014
Editorial 
#455765118
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chen Liang
20 sept. 2014
Editorial 
#455765116
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chen Liang
20 sept. 2014
Editorial 
#455765086
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chen Liang; Chia-Jung Chuang
20 sept. 2014
Editorial 
#455764760
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Magda Linette; Alize Cornet
20 sept. 2014
Editorial 
#455764742
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chen Liang; Chia-Jung Chuang; Alize...
20 sept. 2014
Editorial 
#455764722
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Magda Linette; Alize Cornet
20 sept. 2014
Editorial 
#455764276
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chia-Jung Chuang; Chen Liang
20 sept. 2014
Editorial 
#455764248
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chia-Jung Chuang; Chen Liang
20 sept. 2014
Editorial 
#455764152
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chen Liang; Chia-Jung Chuang
20 sept. 2014
Editorial 
#455764140
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chia-Jung Chuang; Chen Liang
20 sept. 2014
Editorial 
#455764150
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Chia-Jung Chuang; Chen Liang
20 sept. 2014
Editorial 
#455758384
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Alize Cornet; Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455758374
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu; Alize Cornet
20 sept. 2014
Editorial 
#455758148
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455758142
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455758132
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455758134
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
20 sept. 2014
Editorial 
#455758120
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455757992
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455757972
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455757674
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455757658
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455757668
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455757666
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455757654
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Alize Cornet
20 sept. 2014
Editorial 
#455757652
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455757656
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455757650
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455757648
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Alize Cornet
20 sept. 2014
Editorial 
#455757646
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Alize Cornet
20 sept. 2014
Editorial 
#455757642
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455757644
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Alize Cornet
20 sept. 2014
Editorial 
#455757640
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Monica Niculescu
20 sept. 2014
Editorial 
#455757638
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Alize Cornet
20 sept. 2014
Editorial 
#455757636
2014 Guangzhou Open - Day 6
De : Zhong Zhi
Getty Images Sport
Personnes : Alize Cornet
page suivante

Guangzhou Photos

Page de 634